dinsdag 19 januari 2016

Keizersnede

In deze animatie wordt uitgelegd wat een keizersnede precies is. Wat kunnen de redenen zijn om bij een bevalling voor een keizersnede te kiezen? Hoe verloopt de behandeling precies? En welke complicaties kunnen zich voordoen?